Amsterdam maakt ruimte aan de kades voor vervoer over water

In Amsterdam gaan de kades weer gebruikt worden waarvoor ze zijn bedoeld. Niet voor het parkeren van auto’s, maar voor vervoer over water. Hiermee wordt de logistieke functie van de kades in ere hersteld, die verdween door de komst van gemotoriseerde vrachtverkeer. Parkeervrije grachtenIn nieuwe plannen voor parkeervrije grachten wordt weer ingezet op de oorspronkelijke […]

Aangescherpte regels voor zwaar verkeer in Amsterdam

Met aanscherping van de 7,5 ton zone, gelden naar verwachting per 1 oktober 2021 strengere regels voor zwaar verkeer in Amsterdam. De aanscherping heeft als doel het verminderen van de piekbelasting van kwetsbare bruggen en kademuren, en het veiliger maken van de binnenstad. De aangescherpte regels gelden voor het gehele gebied binnen de s100.  Met […]

Aangescherpte regels voor zwaar verkeer in Amsterdam

Met aanscherping van de 7,5 ton zone, gelden naar verwachting per 1 oktober 2021 strengere regels voor zwaar verkeer in Amsterdam. De aanscherping heeft als doel het verminderen van de piekbelasting van kwetsbare bruggen en kademuren, en het veiliger maken van de binnenstad. De aangescherpte regels gelden voor het gehele gebied binnen de s100.  Met […]

Grootste single asset transactie in Nederlands logistiek vastgoed ooit: Amsterdam Logistic Cityhub verkocht aan CTP

  Amsterdam, 16 augustus 2021 – Amsterdam Logistic Cityhub (ALC) is verkocht aan CTP, een top vijf Europese vastgoedontwikkelaar en beheerder. De faciliteit is de eerste XXL logistieke stadshub van meerdere verdiepingen in Nederland. ALC omvat circa 120.000 m² aan netto verhuurbare opslag- en last mile distributieruimte en 1700 parkeerplaatsen. De verkoop is de grootste single asset transactie in […]

Bouwupdate Week 32

Voortgang aan de kade! Deze week stond in het teken van het verder klaarmaken van de kade. Eerst is deze volledig aangevuld met grond, waarna de verharding kan worden aangebracht. Als dit is gebeurd, kan de kade in gebruik genomen worden! Met een privé kade van 180 meter biedt ALC haar gebruikers straks alle ruimte […]

Richting een uitstootvrij Amsterdam

In 2025 wil de gemeente Amsterdam zoveel mogelijk uitstootvrij verkeer in de stad. Dit om de gezondheid van mensen in en rond de stad te verbeteren. De gemeente werkt hiervoor nauw samen met het bedrijfsleven. Welke maatregelen worden genomen om een uitstootvrij Amsterdam te realiseren?  Uitstootvrije zone Een van de maatregelen is een uitstootvrije zone […]

Amsterdam verder autoluw door transport over water: extra laad- en losplaatsen

Om de stad Amsterdam verder autoluw te maken, is op 20 mei 2020 door de gemeenteraad de Nota Varen Deel 2 vastgesteld. Hierin zijn maatregelen opgenomen om (goederen)transport over het water te stimule­ren.   Transport over water Transport over water draagt bij aan een leefbare, veilige en bereikbare stad voor iedereen. Ook ligt hierin de […]

Logistieke Strategie Amsterdam: verkleinen impact logistiek

De komende maanden treft de gemeente Amsterdam voorbereidingen voor de Logistieke Strategie. Daarmee komt de gemeente tegemoet aan de wens van het bedrijfsleven naar een samenhangend, consistent overzicht van de logistieke transformatie die de komende tijd gaat plaatsvinden om de impact van logistiek te verkleinen. Gezamenlijke strategie In de Logistieke Strategie komen de kaders te […]

Amsterdam Logistic Cityhub gaat in zee met Social Boat

In de haven van Amsterdam wordt hard gewerkt aan Amsterdam Logistic Cityhub: Nederlands eerste XXL logistieke stadshub met meerdere verdiepingen. Met een nieuwe kijk op stadslogistiek is dit een inspirerende plek om te pionieren en innoveren, ook op sociaal gebied. Hier op het terrein staat de homebase van Social Boat. Dit is een initiatief van […]